top of page
Anker 1

Hammerstein  Slachtofferzaken

Wie zijn wij?

Wij zijn advocaten die zich zowel in het Strafrecht als in het Slachtofferrecht hebben gespecialiseerd. Dit heeft als voordeel dat wij de strafrechtelijke procedure erg goed kennen en u in alle stadia van een strafproces goed kunnen begeleiden en adviseren.

Onze advocaten hebben de Opleiding Slachtofferzaken gevolgd, jarenlange ervaring en volgen elk jaar extra cursussen om goed op de hoogte te blijven van alle recente ontwikkelingen op dit rechtsgebied. Zo bent u ten alle tijden verzekerd van een ervaren advocaat met up to date kennis.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 

Wij zullen allereerst met u in gesprek gaan over wat u is overkomen en bespreken wat uw wensen en mogelijkheden zijn. Wij kunnen u vervolgens bijstaan vanaf het moment van aangifte doen tot aan de behandeling van de strafzaak bij elk rechtscollege in Nederland. Wij kunnen het dossier opvragen. En samen met u in gesprek gaan met de Officier van Justitie. 

Ook kunnen wij u bijstaan als u als getuige gehoord moet worden in een strafproces. 

Tevens staan wij u bij ter terechtzitting als u gebruik wil maken van uw spreekrecht of als u een vordering tot schadevergoeding in wilt dienen.

Wilt u een klacht instellen tegen een beslissing om de verdachte niet verder te vervolgen en dus een zogenaamde artikel 12 Sv procedure starten? Ook in die procedure staan wij u bij. 

bottom of page